The Universe speaks to me

Quantum Dharma > l’Univers em parla

Al meu entendre, l’Univers em commina a descobrir, per mi mateix, quin és el repte de vida associat a la meva existència humana i em proveeix d’un seguit de indicis i pistes.

Aquesta informació em va arribant codificada i la interpretació que en faig ja forma part del mateix repte de vida.

Aquests indicis i pistes -codificats- donen substrat a les meves percepcions i permeten situar-me i interpretar-me a mi mateix.

De com jo ho vaig rebent i ho vaig assimilant, al llarg de la meva existència, condiciona una millor o pitjor fluïdesa de vida. És el que anomenen acceptació.

Com jo m’accepti a mi mateix -conscient i/o inconscientment- es tradueix en les diferents predisposicions i/o afeccions de la meva salut energètica, psíquica i física; combinació que balanceja el meu equilibri mental.

Tot allò, aparentment caòtic, que ressona en mi, pren coherència en patrons atractors que puc anar identificant -i desxifrant- com els substrats fractals que es projecten hologràficament, prenent forma en fets i circumstàncies, al llarg de la meva vida.

Tot això em proveeix de la idea de identitat: Jo sóc qui percep, per contrast, allò que em fa ser jo.

Puc distingir, inicialment, 3 grups de indicis o pistes a desxifrar i comprendre:
Allò que em ve donat:
biorritmes
memories ancestrals de l’inconscient col·lectiu
numerologia
programa transgeneracional de l’inconscient familiar
ubicació i interrelacions quotidianes en l’entorn més proper
zodiacs i carta astral
Allò que jo comprenc de mi mateix, per contrast:
aura
eneagrama
energia transmutada dels xakres
glàndula pineal i ritmes circadians
Allò que jo entenc de mi a partir del què m’és donat:
bioneurodescodificació d’afeccions i predisposicions a desequilibris de salut.
interrelacions i interaccions dels elements zodiacals

Aquests inputs (i molts més) els entenc com eines a l’abast que em proporciona l’Univers i que em permeten avançar cap a la consecució del repte de vida, descobrint i aprenent conceptes, mentre assimilo experiències. Tot plegat em porta a assolir un nivell més alt d’evolució de la consciència.

<< anterior  |  següent >>
Les opinions publicades en aquest lloc web expressen la meva visió personal i en cap cas pretenc que representin veritat absoluta de res, ni molt menys fer-les valer per sobre d’altres opinions, similars o contraries. Entenc que, si se m’ha acudit a mi d’expressar-ho així i tu ho estàs llegint, potser també et ressonen i et fan servei.